Fizika e Thelluar 2012

1. Lëvizja e grimcave në fushën e forcave


2. Teoria speciale e relativitetit
3. Elementet e elektronikës
4. Fizika kuantike
5. Grimcat elementare6. Fusha elektrike konstante