Fizika e Thelluar

1. Lëvizja mekanike. Kinematika

2013

2015

2. Dinamika. Ligjet e Njutonit

2013

2014

2015

3. Puna e forcave dhe energjia mekanike

2014

2015

4. Termodinamika

2013

2014

2015

5. Rryma elektrike

2015

6. Lëkundjet dhe valët

2013

2014

2015

7. Magnetizmi

2013

2014

2015

8. Optika valore

2013

2014

9. Lëvizja e grimcave në fushën e forcave

2013

2014

2015

10. Teoria speciale e relativitetit

2013

2014

2015

11. Fizika kuantike

2013

2014

2015

12. Grimcat elementare

2013

2014

13. Elementet e elektronikës

2013

2014

2015