Matematika Bazë 12, kapitulli 6

1) Kuptimi i integralit të pacaktuar

2) Veti të integralit të pacaktuar

3) Metoda e zëvëndësimit

4) Metoda e zëvëndësimit...vazhdim

5) Metoda e integrimit me pjesë

6) Përsëritje. Zgjidhje integralesh

7) Integrimi i thyesave racionale