Matematika Bazë 12, kapitulli 4

1) Ekuacioni i rrethit

2) Ushtrime në lidhje me ekuacionin e rrethit

3) Ekuacioni i tangentes dhe pingules në një pikë të rrethit

4) Kushti i tangencës së drejtëzës me rrethin

5) Ekuacioni i elipsit

6) Jashtëqëndërsia e elipsit

7) Rrezet vatrore të elipsit

8) Vijat drejtuese të elipsit

9) Kushti i tangencës së drejtëzës me elipsin

10) Ekuacioni i tangentes në një pikë të elipsit