Matematika Bazë 11, kapitulli 6

1) Limiti i polinomit kur x shkon në +∞

2) Funksione që kanë limit L kur x shkon në +∞

3) Limite të funksionit kur x shkon në -∞

4) Limiti i funksionit racional thyesor kur x shkon në +∞ (-∞)