Matematika Bazë 11, kapitulli 1

6) Ushtrime për përsëritje - Pjesa 1

6) Ushtrime për përsëritje - Pjesa 2